Loipenbericht Gutenbrunn - Skandinavien um's Eck

Logo Gutenbrunn - Skandinavien um's Eck
Logo Gutenbrunn - Skandinavien um's Eck
Rapport des pistes de ski de fond
Hier, 08:20
Fonctionnement
fermées

Langlaufbetrieb geschlossen
Winterwanderwege begehbar, windstill

Pistes de ski de fond classique
0 km damées (pas d'info)
Pistes de ski de fond Skating
0 km damées (pas d'info)

Piste de ski de fond Etat km
Warm up Runde
Classique
- 2 km
-
Zwettlsteinloipe
Classique
- 7 km
-
Drei-Seen-Loipe
Classique
- 11 km
-
Höllbergloipe
Classique
- 13 km
-
Waldhäuser-Loipe
Classique
- 20 km
-
Skating-Bahn ab Drei König Wegscheid
Skating
- 4 km
-
Verbindungsloipe Edlesberg
Classique
- 1,8 km
-
Verbindungsloipe Bärnkopf
Classique
- 7,8 km
-
Skating in der Biathlonanlage
Skating
- 5,6 km
-
Warm up Runde erweitert auf 5 km über Zwettl Stein
Classique
- 4,8 km
-